Nowy podatek w Czechach od 2021. Same korzyści!

Korzystne zmiany podatkowe w Czechach? Tak właśnie jest w przypadku zryczałtowanego podatku dla osób samozatrudnionych / samozatrudnionych o dochodzie do 800 tys. CZK. Korzystanie z tzw. systemu ryczałtowego będzie dobrowolne, po raz pierwszy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać rozliczając się z dochodów za rok 2020. Kto będzie chciał nadal korzystać z dotychczasowych metod, zwłaszcza kosztów zryczałtowanych (jako procent przychodów według rodzaju działalności) czy wydatków rzeczywistych (ewidencja podatkowa), zostanie przy nich. Ten rodzaj opodatkowania jest także nazywanym super podatkiem.

Umożliwi to przedsiębiorcom płacenie około 5740 CZK miesięcznie przez następny rok w ramach jednej stałej opłaty. Z tego 100 koron stanowiłoby sam podatek dochodowy, reszta to minimalna składka na ubezpieczenie społeczne powiększona o 15 procent i minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokości składek rosłyby każdego roku wraz ze zmianami przeciętnego wynagrodzenia – podobnie jak dotychczas rosną minimalne zaliczki. Ma to za zadanie jak najbardziej uprościć system płacenia podatków dla osób samozatrudnionych w Czechach. Jedna opłata – zawiera ZUS i podatek dochodowy. Prosto, łatwo i przejrzyście. 

Może to przynieść przedsiębiorcom wiele korzyści. Przede wszystkim ich administracja zostanie uproszczona, ponieważ w jednej (zamiast trzech) opłacie będą zawsze płacić tylko stałą kwotę. Ponadto nikt nie zbadał, czy odpowiada to ich rzeczywistym dochodom. Pod koniec roku nie będą już musieli płacić podatków ani składek ubezpieczeniowych. Z obliczeń serwisu Pívání.cz wynika, że ​​opłacanie ryczałtu według planu uzgodnionego przez koalicję rządową w ogóle nie opłaci się osobom samozatrudnionym, których miesięczny dochód wynosi ok. 27 tys. CZK. Wraz ze wzrostem dochodów sytuacja może się zmienić. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższy dochód i rzadziej wykorzystywane ulgi podatkowe, tym większe  korzyści z ryczałtu. Oczywiście konieczne jest też doliczenie zaoszczędzonego czasu lub ewentualnych kosztów do księgowości, które eliminuje podatek liniowy. No i nie ma konieczności składania zeznania PIT w Czechach.

Ważna informacja: JDG jest osobą fizyczną więc rezydencja podatkowa jest w miejscu faktycznego pobytu.

Może ci się spodobać

Ulubione artykuły