Jak założyć spółkę w Czechach?

Czeska spółka s.r.o. (PL: z ograniczoną odpowiedzialnością)

Spółka s.r.o. należy do zdecydowanie najczęściej wybieranych form prawnych. Dzieje się tak głównie ze względu na stosunkowo niski kapitał zakładowy (od 1 CZK) i fakt, że do utworzenia spółki i jej prowadzenia wystarczy tylko jedna osoba. Jeśli firma planuje się rozwijać, zatrudniać pracowników, generuje systematyczne koszty prowadzenia firmy, wówczas wybiera tę opcję. 

Zarząd czeskiej spółki

Każdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o. w Czechach) jest kierowana przez zarząd. Prezes (CZ: Jednatel) w imieniu spółki, podpisuje wszelkie umowy, przyjmuje pracowników itp. Ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie swojej funkcji starannie i z korzyściami dla spółki. Prezesem zarządu może być każda osoba fizyczna, tak czeska, jak zagraniczna, która ukończyła 18. rok życia i nie figuruje w rejestrze karnym. Prezes nie odprowadza składek na ubezpieczenie zdrowotne i socjalne (ZUS), dopóki nie zatrudni się w swojej spółce. Proste. 

Jak wygląda założenie spółki w Czechach?

Notariusz

Po pierwsze z racji tego, że osobę prawną może tworzyć tylko jedna osoba posiadająca zaświadczenie o niekaralności (nie starsze niż 3 miesiące), nie wymagana jest Umowa Spółki. Podstawą do jej powołania jest akt notarialny, który sporządzamy u notariusza. Informacje w nim zawarte odzwierciedlają w 100% to, co znajdziemy później w czeskim KRS, a mianowicie: nazwę, dane zarządu, adres siedziby firmy, czym firma się zajmuje (w Polsce jest to klasyfikacja PKD), kapitał zakładowy, podział udziałowy zarządu. 

Urząd miasta

Z tak sporządzonym aktem zgłaszamy się do urzędu miasta, do wydziału działalności gospodarczych (Živnostenský Úřad), gdzie dokonujemy rejestracji firmy, a także szczegółowej weryfikacji, czym firma będzie się zajmować. Mamy do wyboru 81 pozycji, które możemy wybrać bez konieczności uzyskania licencji czy też koncesji. Aby uzyskać koncesję na prowadzenie danego typu działalności, w większości przypadków wystarczy udokumentowanie doświadczenia w danym zawodzie. Uznaje się zaświadczenia o kompetencjach zawodowych z zagranicy. Każda branża i czynność mogą rządzić się innymi prawami, dlatego zawsze konsultujemy to z pracownikiem urzędu. Z reguły zgodę wydaje urząd miejski. 

Bank Czeski   (tylko jeśli kapitał jest powyżej 20 000 CZK)

Po zarejestrowaniu firmy w urzędzie musimy wybrać się do czeskiego banku w celu założenia konta technicznego, na które wpłacimy kapitał zakładowy naszej spółki. Mając potwierdzeniem z banku o wpłacie kapitału zakładowego przesyłam dokument z Banku i urzędu miasta do notariusza. Notariusz dokonuje wpisu do sądu; umieszczenie go trwa zazwyczaj 1–3 dni w Ostrawie, około 5–7 w Pradze.

Może ci się spodobać

Ulubione artykuły