Czym są koszty zryczałtowane w Czechach?

W przypadku, że mamy niskie faktyczne koszty miesięczne prowadzenia firmy, możemy wybrać sposób rozliczania kosztów ryczałtem. Ten wariant możemy wybrać tylko i wyłącznie gdy jesteśmy osoba samozatrudnioną (JDG – OSVČ)  stawki rozliczeniowe są podzielone na 4 grupy. Jak się je oblicza? Spójrzmy.

Jeżeli osoba prowadząca działalność na własny rachunek nie zgłasza swoich wydatków na podstawie dokumentów, typu: faktura, paragon (tj. nie prowadzi ewidencji podatkowej ani księgowości), ma prawo do zwrotu kosztów zgodnie z rodzajem dochodu:

  • 80% dochodu z produkcji rolnej, leśnictwa i gospodarki wodnej oraz dochodu z rzemiosła; najwyżej jednak można się ubiegać o zwrot kosztów do 1 600 000 CZK
  • 60% dochodów z działalności handlowej; jednakże można ubiegać się o zwrot kosztów do wysokości 1 200 000 CZK. To najczęściej praktykowana proporcja, wg niej więc tylko od pozostałych 40% odprowadzamy podatek dochodowy,
  • 40% innych dochodów z pracy na własny rachunek; jednakże można ubiegać się o zwrot kosztów do wysokości 800 000 CZK,
  • 30% przychodów z tytułu najmu nieruchomości zaliczanej do nieruchomości komercyjnych, przychody z najmu nieruchomości lub mieszkań – zgodnie z prawem  można żądać maksymalnie 600 000 CZK.

Czy przy zryczałtowanych stawkach można skorzystać z ulgi podatkowej dla żony lub ulgi podatkowej na dziecko? Tak, osoby samozatrudnione mogą również ubiegać się o zniżkę dla żony i ulgę podatkową na dziecko pozostające na utrzymaniu przy wyborze wydatków ryczałtowych. Mogą również ubiegać się o inne przysługujące im ulgi podatkowe.

Szybko można wywnioskować, że sposób rozliczania w Republice jest bardzo łatwy i przejrzysty. Firma w Czechach zaczyna być przyjemnością

Może ci się spodobać

Ulubione artykuły